Vertrouwenspersoon

BurgumMobyl heeft ook een vertrouwenspersoon. We hebben Stephan van Weezel, oud huisarts, bereid gevonden die rol op zich te nemen. We proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er desondanks iets niet goed gaan dan kan dat meestal in onderling overleg opgelost worden. Lukt dat niet dan kan een klacht (die wij als bestuur altijd als een kans zien) worden ingediend bij de voorzitter van BurgumMobyl via [email protected]. Mocht ook dat niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan onze vertrouwenspersoon gevraagd worden naar de zaak te kijken en het bestuur te adviseren.De vertrouwenspersoon vervult ook een rol binnen de groep van vrijwilligers van BurgumMobyl. Moet daar iemand te maken krijgen met naar zijn/haar mening ongewenst gedrag, dan kan een beroep op de vertrouwenspersoon gedaan worden.

Onze vertrouwenspersoon is bereikbaar via het mailadres: [email protected].