Raad van Toezicht

Een Stichting heeft geen leden die toezicht uitoefenen op het reilen en zeilen er van.
Omdat wij dat als bestuur wel willen, hebben we een aantal mensen gevraagd om als Raad van Toezicht op te treden. De leden van de RvT zijn:

  • Geesje Duursma
  • Menno Steenland
  • Frans Haenen

Het bestuur legt bij de RvT verantwoording af maar legt ook regelmatig kwesties aan hen voor. Het bestuur en de Raad van Toezicht komen in elk geval 2 x per jaar bij elkaar.