Over ons

Ons voormalig bestuurslid Hanneke Haagsma liep al langer met het idee rond dat er iets moest komen om oudere mensen actief en mobiel te houden en daarmee sociaal te laten functioneren. Ze zag in Amsterdam een soort elektrische tuktuk en dacht, “wat Amsterdam heeft, kan ook in Burgum”.

Haar idee werd in 2015 opgepakt door de Stichting Oranje Ferbynt die het verder uitgewerkt heeft. Een vervoermiddel met name bedoeld voor mensen die fysiek beperkt zijn in hun mobiliteit.

De provincie Fryslân was enthousiast en honoreerde vanuit de regeling Butenút Foarút een subsidieverzoek waardoor 2 iYYO’s 400 LS konden worden besteld. De gemeente Tytsjerksteradiel gaf een bijdrage om de voertuigen optimaal duurzaam te maken.

Met de oprichting van de Stichting BurgumMobyl is in februari 2016 de realisatiefase ingegaan. Met ongeveer 25 vrijwilligers is de exploitatie van de BurgumMobyl op 5 juli 2016 gestart.

https://www.youtube.com/watch?v=tufSa7op4_g