Onze vrijwilligers

We hebben bij BurgumMobyl een groeiend aantal vrijwilligers. U kunt deze mensen als chauffeur op de BurgumMobyl tegenkomen en/of aan de telefoon.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u tijd en zin om ons in het mooie en dankbare werk te helpen, neem dan contact op via [email protected]

Dit zijn onze vrijwilligers:

Afke Veenstra
Alie Kramer
Appie de Zwart
Atze Speerstra
Atze Spoor
Bareld Storm
Bert Nijboer
Bjorn Faber
Catrien van der Werf
Cobi Luinstra
Dub Stilma
Esra van der Meer
Evelyn Meertens
Femmy Bouma
Fokje Tigchelaar
Franke Atsma
Gauke Haagsma
Gea Procee
Geert Alsma
Hanneke Haagsma-Kooistra
Hinke Hoogland
Ingrid van der Schaaf
Jaap Kraan
Jan Dijkstra
Jan Kamminga
Jan Scholtens
Janna Hoekstra
Janneke Haas-Vlasma
Janny de With
Jappie Bakker
Jellie Beerda-Medendorp
Jetty Procee
Johannes Paulusma
Kina Dobbinga
Klaas Jan Plantinga
Kyra Haas
Lammert de Jong
Laura Pronk
Lies Slotegraaf
Lutske Helmholt
Marion de Jongh-Stenekes
Matty Oosterhoff
Menno Steenland
Miranda de Vries
Nico Lykelema
Peter Plat
Peter van de Hoef
Pieter de Vries
Pieter Postma
Pieter van Kampen
Riek de Vries
Robert Huijser van Reenen
Tabitha Boonstra
Tetsje Wijma
Thea de Jong-Bruining
Tietie Hoekstra-v/d Veen
Tine de Valk-Bergsma
Tjitske Schurer
Tommy Doevendans
Ton Huttenga
Trienke Kooistra
Tsjikke de Vries