JAARVERSLAG 2021 STICHTING BURGUMMOBYL

 

Inleiding
U leest nu het jaarverslag 2021 van de Stichting BurgumMoby. Met in ons bezit 2 elektrische personenauto’s verzorgen we, als vrijwilligersorganisatie, in het postcodegebied van Burgum ritten met name voor mensen die fysiek beperkt zijn in hun mobiliteit. Dit met de bedoeling te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement geraken en onvoldoende deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. In 2016 ging BurgumMobyl van start. In dit verslagjaar kon daarom het 1e lustrum worden gevierd.  

Coronapandemie en BurgumMobyl
Net als in 2020 ondervond ook onze stichting de gevolgen van de coronapandemie. We bleven alert op het naleven van de preventieve maatregelen, zowel in de auto’s als in het telefoonteam. Hiermee bleef het mogelijk om iedereen die van de diensten van BurgumMobyl gebruik maakte veilig en verantwoord van a naar b te vervoeren. Dank en complimenten aan onze chauffeurs en telefonisten die betrokken en onverdroten doorgingen! In verhalen en ervaringen is opnieuw een bijzonder hoofdstuk toegevoegd aan de geschiedenis van BurgumMobyl.  

Aantal vervoerde personen in 2021 BurgumMobyl
Op 31 december 2021 stond de teller op 6.301 personen. U ziet hieronder hoe de verdeling over het jaar is geweest. \

Een vol jaar met coronamaatregelen liet onmiskenbaar zijn sporen na. Ook in het aantal uitgevoerde ritten. We konden eenvoudigweg nog niet terugkeren naar het niveau van 2019 en we vervoerden 300 personen minder dan in 2020. Het maandgemiddelde stond in 2021 op 525 vervoerde personen.

Aantal vrijwilligers
Aan het eind van dit verslagjaar bedroeg het totaal aantal vrijwilligers van de Stichting BurgumMobyl 61 personen. Dit is een hele lichte daling ten opzichte van het jaar 2020.  

Belevingsgesprekken
Aan het begin van 2021 werden belevingsgesprekken met onze vrijwilligers gehouden. Meest opvallende uitslag: er is een enthousiast BurgumMobyl-team. De vrijwilligers ervaren hun inzet unaniem als positief; het werk is dankbaar en plezierig. Er is sprake van saamhorigheid. Veel respect voor de planning. Het wordt fijn gevonden een bijdrage te leveren aan dit waardevolle vrijwilligerswerk. Aandachtspunten waren er ook: houd de communicatie op peil en de communicatiemiddelen up-to-date. Zorg ervoor dat de rittenlijsten goed zijn ingevuld. Het bestuur is ingenomen met de uitkomsten en blijft bij de les.

BurgumMobyl financieel
We zijn blij dat  onze stichting financieel gezond is! Er is geen sprake van dat het voortbestaan van BurgumMobyl in gevaar kon komen in dit verslagjaar. U leest hieronder de inkomsten en uitgaven in het jaar 2021.

Inkomsten                                                   Uitgaven

Omzet contant                        €    176,00      Auto’s (onderhoud)                €  1.137,93

Omzet rittenkaarten               € 6.326,00      Abonn. Track & trace             €     460,80

Overige sponsoring                € 1.760,71      Telefonie                                €     104,45

Schadeuitkering FGD              €    743,80      Elektriciteit                             €     639,17

                                                                       Website/PR                             €     248,29

                                                                       Operationeel                           €     588,11

Saldo 01-01-2021                   € 7.548,88      Verzekering                            €  3.060,48

                                                                       Bankkosten                             €     119,36

                                                                       Vrijwilligers/bijeenkomsten    €  2.210,21

                                                                       Bestuurskosten                       €       50,99

                                                                       Saldo 31-12-2021                   €  7.935,60

_____________________________________________________________________

                                               € 16.555,39                                                   € 16.555,39

====================================================                                     

Huisvesting telefoonteam
Het telefoonteam is in 2021 een aantal weken gehuisvest geweest in sporthal de Nije Westermar in verband met een uitbraak van Covid-19 in Berchhiem. Na terugkeer in het verpleeghuis is een fijne ruimte in het oude deel van Berchhiem beschikbaar gekomen voor het telefoonteam. Ook dit jaar ondervonden we veel gastvrijheid en medewerking van de mensen van het zorgcentrum.  Wat doet het goed om als vrijwilligersorganisatie dit mee te maken.

Auto’s en onderhoud/reparaties/schoonmaak
Ons wagenpark bestaat uit 2 Peugeot Partners-E. Een enkele keer was een garagebezoek nodig vanwege regulier onderhoud of bijvoorbeeld het verhelpen van mankementen of het aanbrengen van een handgreep. Kleine haperingen werden door de vrijwilligers van onze stichting zelf verholpen. Lichte beschadigingen aan de wrapfolie van de auto’s valt niet te voorkomen. Eénmaal per jaar wordt deze schade aan de beide auto’s hersteld (te beginnen in 2022). Voor het wassen van de auto’s heeft de Stichting BurgumMobyl een afspraak gemaakt met Carwash Easterhei.

1e lustrum BurgumMobyl
Van een kleine initiatiefgroep naar een volwassen stichting –  van twee gewrapte golfkarren naar twee volwassen elektrische auto’s – van 25 naar ruim 60 enthousiaste vrijwilligers: in 2021 vierde BurgumMobyl het 1e lustrum. Tussen alle coronamaatregelen door was het mogelijk om als vrijwilligersgroep samen te komen om dit heuglijke feit te vieren. Naast alle felicitaties, verhalen van ervaringen en veel gezelligheid tijdens het feest, past vooral veel dankbaarheid en blijdschap! We noemen hier ook onze trouwe sponsoren die met niet-aflatende financiële bijdragen, helpende handen of anderszins het belang van BurgumMobyl voor ogen houden en ons helpen:

 • Partycentrum De Pleats 
 • Poiesz
 • Jumbo             
 • Expert Meijer
 • Plus
 • Carwash Easterhei
 • Wereldwinkel
 • Particuliere donaties
 • Rabobank
 • Spinnerz
 • Knapwurk drukwerk
 • Kwadrant Groep (Berchhiem)
 • Martinushuis
 • Nico Lijkelema
 • De Nije Westermar

Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 2021 in totaal (zowel reguliere als extra bijeenkomsten) 13 keer. Omdat in 2022 de penningmeester en het bestuurslid operationele zaken vertrekken,  werd vanaf de herfst van 2021 alvast begonnen met het inwerken van hun opvolgers. De 2e planner van onze stichting gaf in december 2021 aan te willen stoppen met zijn inzet per 1 april 2022.  

PR en werving nieuwe vrijwilligers
Stichting BurgumMobyl beschikt over een eigen website en een facebookaccount. Via deze beide media lezen belangstellenden alle informatie die zij willen weten over BurgumMobyl. De werving van nieuwe vrijwilligers gebeurt enerzijds ook via deze kanalen. Anderzijds is de ervaring dat mond-op-mond-reclame goed werkt.

Tot slot
Dit jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 maart 2022.