2020 was een bijzonder jaar. Ook voor BurgumMobyl heeft de corona pandemie veel invloed gehad. Aan het begin van de eerste golf (maart 2020) is BurgumMobyl gestopt met het vervoer van personen. In deze periode (t/m mei 2020) is overgestapt naar een boodschappendienst. Daardoor werden toch nog ruim 60 ritten per maand gemaakt. ’s Morgens werden de boodschappenlijsten opgehaald en daarna afgeleverd bij de Poiesz aan de Freerk Bosgraafstraat. ’s Middags werden de boodschappen door de BurgumMobyl rondgebracht.

Vanaf juni 2020 is weer met personenvervoer begonnen. Daarvoor zijn aanpassingen aan de auto’s gemaakt: een (doorzichtig) scherm tussen het voor- en achterdeel van de auto, zodat chauffeur en klant gescheiden kunnen zitten. Er mag maar 1 persoon (achterin) vervoerd worden en na elke vervoers-beweging worden alle plekken, die de klant met handen aangeraakt heeft, gereinigd. Ook zijn beugels bij de deuren aangebracht om het instappen (achter) te vergemakkelijken.

Het aantal personen dat vervoerd is was vóór de corona-periode (jan. / feb.) meer dan 1.000 per maand. In de tweede helft van het jaar gemiddeld 500 per maand. In totaal 6.600 personen, dat is ongeveer 2/3 van het aantal in 2019.

We zijn tevreden met het totaal aantal personen dat vervoerd mocht worden in 2020. Dat betekent namelijk dat veel Burgumers dankbaar gebruik maken van de BM. Onze chauffeurs kijken dan ook terug op vele mooie momenten en gesprekken tijdens hun werk. In totaal zijn er 67 vrijwilligers die in 2020 belangeloos hun tijd voor (meestal) dorpsgenoten inzetten.

In de corona-tijd is het telefoonteam ook tweemaal verhuisd. We begonnen in de hal van Berchhiem (ons vertrouwde plekje). In maart/april kon dit niet meer vanwege de corona-uitbraak, maar konden we –op zeer korte termijn- dankbaar gebruik maken van een voormalige dokterspraktijkruimte van onze chauffeur Pieter van Kampen. Daarna hebben we nog enkele weken gebruik gemaakt van een ruimte in het Parochiehuis van de RK kerk. In de loop van het najaar zijn we weer teruggegaan naar Berchhiem, maar nu in de voormalige ontvangsthal.

Financieel gezien gaat het met de BurgumMobyl goed. De oude voertuigen (IYYO’s) zijn in maart verkocht. Ook hebben we mooie sponsorbedragen ontvangen van de Lions, de Rotary, de lokale FNP-fractie, de Raboclubsupport en het ‘coronategemoetkomingsfonds’ van de Provincie.

Inkomsten     Uitgaven  
         
Saldo 01-01-2020 € 933   Auto’s (onderhoud) € 2.324
Omzet contant € 3.088   Abonnement track & trace € 230
Omzet bonnen € 790   Telefonie € 616
Omzet str.kaarten € 5.138   Elektriciteit € 3.105
Overige sponsoring € 4.434   Website / PR € 172
Verkoop IYYO’s € 3.980   Operationeel € 553
      Verzekering € 3.263
      Bankkosten € 119
      Vrijwilligers/bijeenkomsten € 384
      Bestuurskosten                        € 48
      Saldo 31-12-2020 € 7.549
         
TOTAAL € 18.363     € 18.363

 

De bestuurssamenstelling is in 2020 niet gewijzigd. De Raad van Toezicht heeft haar activiteiten beëindigd; zij had in de eerste jaren een belangrijke rol bij het gebruiken van de Provinciale startsubsidie.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 januari 2021.