Het jaar 2019 was een goed en bijzonder jaar voor BurgumMobyl. Ruim 10.000 mensen lieten zich door ons vervoeren. Een dankbare taak die door onze ruim 70 vrijwilligers met veel plezier verricht wordt. Plezier dat vergroot is door de aanschaf van 2 prachtige (bijna) nieuwe Peugeots Partner

Burgum is blij met de BurgumMobyl. Dat blijkt uit de vele positieve reacties in onze Mienskip en vooral in de veelvuldige medewerking die we krijgen. Eigenlijk wordt nooit een vraag om ondersteuning met nee beantwoord. Daar zijn we als bestuur van BurgumMobyl blij mee. Onze klanten kunnen door onze vervoersdienst volwaardiger deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in Burgum. We mochten in 2019 9.631 ritten rijden en vervoerden daarbij 10.630 mensen. Onze omzet bedroeg € 11.255. Qua passagiers een klein plusje van 3% t.o.v. 2018.

In het begin van 2019 nam het aantal storingen aan onze iYYo’s toe. We moesten vaker repareren en onze toevlucht nemen tot huurauto’s. We kregen vaker het gevoel dat we de dienstverlening naar onze doelgroep niet konden garanderen. Dat was het signaal om na te denken over vervanging van onze voertuigen. Een kleine daarvoor ingestelde commissie adviseerde het bestuur om de beide voertuigen te vervangen door elektrische Peugeot Partners. Daarbij zijn we enorm geholpen door het Iepen Mienskipsfûns van de provinsje Fryslân die ons een subsidie van € 20.933 gaf. In mei werd de 1e Peugeot afgeleverd en in augustus de 2e. In september werden ze in een mooie, zeer herkenbare, huisstijl gewrapt. De eerste gewrapte auto werd door burgemeester Jeroen Gebben onthuld.

Het aantal vrijwilligers bedroeg eind 2019 73, zowel chauffeurs als telefonisten. Ook in 2019 is tweemaal een vrijwilligersavond georganiseerd. Aan het eind van het jaar werden de vrijwilligers bedankt met een kerstattentie- en kaart. Het bestuur onderging in 2019 geen wijziging.

In financiële zin was het met de aanschaf van de nieuwe auto’s een jaar van grote uitgaven. De aangelegde bestemmingsreserve en de subsidie van het Iepen Mienskipsfûns van de provinsje Fryslân hielpen ons naar een saldo aan het eind van het jaar dat nagenoeg overeenkomt met het beginsaldo.

Financieel verslag