Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 was een mooi jaar voor BurgumMobyl.  Met een totaal aantal van 10.065 passagiers (2017: 6.310) zijn we volwassen geworden. We hebben veel mensen blij gemaakt met ons kleinschalige duurzame aanvullende vervoer in Burgum. 

Op sommige momenten lopen we tegen de grenzen van onze capaciteit aan. Desondanks heeft het bestuur besloten om geen derde voertuig aan te schaffen. De huidige omvang van ons vrijwilligerscorps (70) vergt het uiterste van ons operationele team. Een derde auto zou het aantal vrijwilligers ruim over de 100 brengen en dat vinden wij niet passend bij onze vrijwilligersorganisatie. En die vrijwilligers zijn de kracht van BurgumMobyl. Voor de vrijwilligers zijn in 2018 2 bindingsavonden georganiseerd. 

We hebben in 2018 een nieuw beleidsplan vastgesteld, AVG beleid geformuleerd en de ANBI status aangevraagd en gekregen.

De samenstelling van het bestuur ondervond geen wijziging. Dat geldt ook voor de Raad van Toezicht. Met hen is afgesproken dat de relatie tussen bestuur en raad er vooral een is van toetsing en ideeënontwikkeling.

Ook financieel is het een goed jaar geweest. We ontvingen het laatste deel van de startsubsidie van de provincie en zo konden we met het exploitatiesaldo over 2018 een mooie voorziening in het vervangingsfonds maken.

Ook financieel is het een goed jaar geweest. We ontvingen het laatste deel van de startsubsidie van de provincie en zo konden we met het exploitatiesaldo over 2018 een mooie voorziening in het vervangingsfonds maken.

INKOMSTENUITGAVEN
saldo 1 jan 2018€ 1.221notariskosten€ 111
omzet€ 10.399track&trace€ 361
subsidieafrekening€ 20.000telefoonkosten€ 672
overige inkomsten€ 1.897electriciteit€-
website/PR€ 237
techniek en onderhoud€ 2.304
verzekeringen€ 2.150
bankkosten€ 109
vrijwilligersavonden€ 617
bestuurskosten€ 28
reservering auto/accu€ 26.000
saldo 31 dec 2018€ 927
TOTAAL€ 33.516TOTAAL€ 33.516