Inkomsten     Uitgaven  
Omzet € 5.398,19   Aanschaf accu € 12.100,00
Sponsoring en €     500,00   Abonnement track & trace €      395,25
blauwe boekjes     Telefonie €      779,49
Saldo 01-01-2017 € 15.303,54   Elektriciteit €      676,57
      Website / PR €   1.277,16
      Techniek en onderhoud €   1.325,15
      Verzekering €   2.156,68
      Bankkosten €      416,44
      Vrijwilligersbijeenkomsten €      611,15
      Bestuurskosten €      243,10
      Saldo 31-12-2017 €   1.220,74
         
  € 21.201,73     € 21.201,73