Het bestuur

Op 19 februari 2016 is de stichting BurgumMobyl officieel opgericht. Het bestuur wordt gevormd door:

Peter van de Hoef

Voorzitter

Hinke Hoogland

secretaris

JOhn de Vries

penningmeester

Lutske Helmholt

bestuurslid operatie

Appie de Zwart

bestuurslid planning