Het bestuur

Op 19 februari 2016 is de stichting BurgumMobyl officieel opgericht. Het bestuur wordt gevormd door:

Peter van de Hoef

voorzitter

JOhn de Vries

penningmeester / plv voorzitter

Hinke Hoogland

secretaris

Lutske Helmholt

bestuurslid operationele zaken

Femmie van der Meer

bestuurslid operationele zaken