Het bestuur

Op 19 februari 2016 is de stichting BurgumMobyl officieel opgericht. Het bestuur wordt gevormd door:


Peter van de Hoef

voorzitter


JOhn de Vries

penningmeester / plv voorzitter


Hinke Hoogland

secretaris


Lutske Helmholt

bestuurslid operationele zaken


Femmie van der Meer

bestuurslid operationele zaken