Persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze verordening regelt hoe ‘instellingen’ om mogen gaan met gegevens die haar ter beschikking komen. De algemene regel is dat gegevens alleen gebruikt mogen worden voor de uitoefening van de ‘dienst’.
BurgumMobyl heeft twee soorten gegevens, die van haar klanten en van onze vrijwilligers.
De klantgegevens zullen alleen in geanonimiseerde vorm worden opgeslagen en gebruikt en zo snel mogelijk na uitvoering van de dienst worden vernietigd.
Over het gebruik van de gegevens van onze vrijwilligers maken we met hen afspraken die we in de vrijwilligersovereenkomst vast leggen.

Het bestuur van de Stichting BurgumMobyl spant zich in om de Algemene Verordening Persoonsgegevens goed na te leven. Dit betekent dat wij alles in het werk stellen om uw gegevens als gast van de BurgumMobyl en van al onze vrijwilligers volledig te beschermen. Leest of ziet u op deze website onverhoopt aangelegenheden die in strijd zijn met de bescherming van uw persoonsgegevens, meld dit dan s.v.p. bij de secretaris van ons bestuur.