ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Bij beschikking van 5 oktober 2018 is de Stichting BurgumMobyl een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geworden. De ANBI status is toegekend m.i.v. 1 januari 2018.

De ANBI status houdt in dat als u een gift doet aan BurgumMobyl deze aftrekbaar is voor de inkomsten belasting en vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst vraagt van een ANBI instelling een ruime publicatie van bedrijfsinformatie. Op deze website vind u dat onder “verantwoording”.