Jaarverslag 2016

Inkomsten   Uitgaven  
Subsidie € 80.000 Aanschaf elektrische auto’s € 53.406
Omzet €   1.775 installatie oplaadpunten €   2.463
Sponsoring €   5.734 Zonnepanelen op auto’s €   6.925
    Uitstraling BurgumMobyl auto’s €   2.479
    Aanschaf mobiele telefoons €      348
    Aanbrengen Track&Trace €      211
    Abonnementen telefonie €      351
    Website / PR €     878
    Oprichting Stichting BM €     973
    Verzekeringen €  2.142
    Representatie €     730
    Bankkosten €     222
    Instructie vrijwilligers €     179
    Openingsdag €     899
    Saldo 31-12-2016 € 15.303
 TOTAAL € 87.509  TOTAAL € 87.509